E-mail | Księga gości | Przetargi ofertowe | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Aukcja 2015 |


XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Białka, 9-10 czerwca 2012 r. - warunki uczestnictwa

Program imprezy

Informacje dodatkowe dla wystawców

1. Nazwa imprezy

XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich - dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy małopolskiej

2. Termin i miejsce

3. Organizator

4. Sędziowie

   Jurorzy sędziujący rotacyjnie:

   Komisja Rozjemcza i Odwoławcza:

5. Komisja Dyscyplinarna

6. Steward w ringu

7. Prowadzenie pokazu

8. Sekretariat

9. Program Pokazu (zaktualizowany 8 czerwca)

Sobota (9 czerwca)

Niedziela (10 czerwca)

10. Warunki weterynaryjne

Uwaga!

Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren SO Białka, a tym samym konie nie będą mogły uczestniczyć w pokazie.

11. Warunki techniczne

12. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Flos przewidziane są dla koni, które zajmą miejsca od I od V w klasie.

Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego miesiąca przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

13. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku

14. Czempionaty

15. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Stado Ogierów Białka - Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: zgloszeniamlp@o2.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2012 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

oraz dodatkowe strony formularza dla wystawców zgłaszających więcej niż 3 konie:

Uwagi

16. Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Ustala się wpisowe od konia w wysokości 150 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych. Wprowadza się także opłaty:

Należność (wpisowe + boks) należy przelać - z podaniem nazw koni, których dotyczy - na konto:

Uwaga

Konie biorące udział w konkursach dodatkowych uczestniczą w imprezie na imienne zaproszenia lub w następstwie odrębnych uzgodnień z organizatorem. Zasady uczestnictwa i regulamin rozgrywania konkursów dodatkowych zostanie przedstawiony bezpośrednio zainteresowanym.

Warunki uczestnictwa w czempionacie zostały uzgodnione przez LZHK, PZHKM, SO Białka, LKS Białka i LFJ.

Dodatkowa oferta dla wystawców i publiczności (16.04.2012)

Zamieszczone: 3 kwietnia 2012 r.; ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2012 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny