E-mail | Księga gości | Przetargi ofertowe | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Aukcja 2015 |

Zgodnie z Ustawą z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 208/2006, poz. 1540) SO Białka przedstawia dane spółki, o których mowa w ustawie:

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Oddział w Zamościu
ul. Kilińskiego 80, 22-400 Zamość
Zakład Hodowlano Produkcyjny Stado Ogierów Białka
Białka, 22-300 Krasnystaw
NIP: 675-10-00-015
Regon: 350712689
KRS: 0000030972
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
wysokość kapitału zakładowego: 49.979.500,00 zł

Dane kontaktowe:

tel./fax (82) 577-12-01
e-mail: bialka@hbp.pl
http: www.bialka.arabians.pl

Konta bankowe:

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny